Disclamer en privacy

Aan de inhoud van de website casa-oliveira-algarve.com besteden we de grootste zorgvuldigheid. Wij streven hierin naar juistheid, volledigheid en actualiteit om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Desondanks kan niet worden ingestaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor het ononderbroken functioneren van de website casa-oliveira-algarve.com. We aanvaarden hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor, noch voor de activiteiten die voortvloeien uit het bezoek van de website casa-oliveira-algarve.com. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen.

Gebruiksvoorwaarden website casa-oliveira-algarve.com

Indien u via de website casa-oliveira-algarve.com een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud op deze sites. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden, waaronder gasten, of leveranciers, aangeboden informatie op onze site. Wij hebben het recht om door derden aangeboden informatie te veranderen en/of verwijderen indien deze in strijd is met de wet, de belangen van overige bezoekers, andere derden of onszelf. Het is de bezoeker van de website casa-oliveira-algarve.com niet toegestaan op de website getoonde informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Privacy

Wij nemen de privacy van de bezoekers van de website casa-oliveira-algarve.com zeer serieus. Wij zullen gegevens van bezoekers en hun accounts niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekken. Wij gebruiken geen cookies. De informatie die u achterlaat in een contactformulier wordt uitsluitend door de eigenaren van Casa Oliveira Algarve gebruikt om contact met u te kunnen opnemen om uw vraag te beantwoorden of te corresponderen over een verblijf in Casa Oliveira Algarve.

Recaptcha

We hebben reCAPTCHA v3 op deze site geïmplementeerd en het gebruik van reCAPTCHA v3 is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google. reCAPTCHA wordt op deze site alleen gebruikt om spam en misbruik te bestrijden. reCAPTCHA wordt door ons voor geen enkel ander doel gebruikt zoals het bepalen van de kredietwaardigheid, arbeidsgeschiktheid, financiële status of verzekerbaarheid van een gebruiker.